National Bee Centre Wales Adopt-a-Hive

Croeso i Cynorthwyo Cychod Gwenyn - o'r Ganolfan Cadw Gwenyn Cenedlaethol Cymru

Ynghylch Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru

Bod blwyddyn, bydd Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn croesawu dros 25,000 o ymwelwyr, yn cynghori ac yn addysgu’r cyhoedd am wenyn a chadw gwenyn, yn addysgu plant ysgol am wenyn a phryfed peillio eraill, yn hyfforddi ac yn addysgu gwenynwyr, yn cydweithio â thirfeddianwyr ac yn dosbarthu miloedd o hadau i dyfu blodau gwyllt a wnaiff ddenu gwenyn a phryfed peillio. Mae ein canolfan cadw gwenyn yn gwerthu mêl artisan / amrwd, cynnyrch o’r cwch gwenyn ac offer cadw gwenyn. Byddwn yn cynnig cyrsiau cadw gwenyn a diwrnodau rhoi cynnig arni yng Nghanolfan Ymchwil Prifysgol Bangor yn Henfaes, Abergwyngregyn.

Trwy gefnogi ein gwaith, byddwch yn gwneud cyfraniad gwirioneddol at les poblogaeth gwenyn Cymru.

Diolch yn fawr iawn!

Cynorthwyo Cychod Gwenyn

A ydych yn credu mai cynhyrchu mêl yw unig ddiben gwenyn? Dylech ailfeddwl...

Fel ein pryfed peillio pwysicaf, mae gwenyn yn gyfrifol am un rhan o dair o fwydydd a fydd yn cyrraedd ein platiau, o ffrwythau cyffredin fel afalau a gellyg i gynnyrch egsotig megis afocados, mangos a choffi.

Ond mae ein gwenyn o dan fygythiad. Mae colli cynefinoedd, plaleiddiaid, clefydau, pathogenau, pla a’r newid yn yr hinsawdd oll yn bygwth eu bodolaeth.

Wrth ymuno â’r cynllun Cynorthwyo Cychod Gwenyn a mabwysiadu cwch gwenyn, byddwch yn cynorthwyo gwenyn Cymru ac yn eu diogelu er lles cenedlaethau'r dyfodol. Byddwch yn dysgu popeth am y creaduriaid rhyfeddol hyn ac ymdrechion Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru i'w gwarchod.

Hefyd, fe gewch becyn croeso gwych sydd hefyd yn anrheg fendigedig.

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Ar ddim ond £30 mae’r cynllun Mabwysiadu Cwch Gwenyn yn anrheg wych i unrhyw arddwr, edmygwyr byd natur neu'r sawl sy'n hoffi bwyd da, ac mae hefyd yn brofiad addysgol gwych i blentyn.

Cyfeillion y Gwenyn

Allwch chi gyfrannu £2 y mis i’n cefnogi yn ein gwaith o warchod ein pryfed peillio pwysicaf?