SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Dewch yn aelod heddiw!

 Trwy ddod yn aelod, byddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’n gwaith yn CGCGC. Byddwch yn ein helpu i warchod gwenyn a’u cynefinoedd trwy wella ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisïau sy’n cynorthwyo pryfed peillio.

Manteision:

  • Tanysgrifiad i’n cylchlythyr blynyddol
  • Set o gardiau cyfarch hardd sy’n cynnwys hadau blodau gwyllt sy’n denu gwenyn.
  • Disgownt o 10% ar brisiau cyrsiau CGCGC
  • Cyfle i fynychu digwyddiadau Cwrdd â'r Gwenyn yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant.
  • Hysbysiadau e-bost ‘Digwyddiadau’ rheolaidd ynghylch digwyddiadau a sgyrsiau am gadwraeth yng Ngogledd Cymru.

Aelodaeth Unigol i Oedolion

Nid ar eich cyfer chi ? Dim problem . Dim ond gadewch i ni wybod pwy yw'r rhodd ar gyfer
£24.00