SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Cadw Gwenyn Cwrs Blasu


Mae’r daleb hon yn caniatáu i un unigolyn gael Diwrnod rhoi cynnig ar gadw gwenyn

Mae’r daleb anrheg hon yn caniatáu i 1 unigolyn ymuno â chwrs un diwrnod Rhoi Cynnig ar Gadw Gwenyn yn Henfaes, Abergwyngregyn, ger Bangor, ac mae’n cynnwys Aelodaeth blwyddyn o Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru. Cyflwyniad i fyd hynod ddiddorol y gwenyn a chadw gwenyn, a chynhelir sesiwn ymarferol yn y wenynfa dan ofal un o’n gwenynwyr profiadol.

Byddwn yn trafod gwahanol fathau o wenyn, mathau o gychod gwenyn, diogelwch personol, sut i drin a thrafod gwenyn, iechyd gwenyn, gwahanol fathau o fêl, a sut i ddelio â’r cynhaeaf mêl.

Cadw Gwenyn Cwrs Blasu

£60.00