SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Cadw gwenyn i Ddechreuwyr Cwrs

Mae’r daleb anrheg hon yn caniatáu i 1 unigolyn ymuno â chwrs deuddydd Cadw   Gwenyn i Ddechreuwyr yn Henfaes, Abergwyngregyn, ger Bangor.Mae’r daleb anrheg hon yn caniatáu i 1 unigolyn ymuno â chwrs deuddydd Cadw   Gwenyn i Ddechreuwyr yn Henfaes, Abergwyngregyn, ger Bangor.

Cwrs ymarferol a wnaiff addysgu popeth y mae arnoch ei angen i ddod yn wenynwr:

  • Cyflwyniad i nythfa’r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
  • Mathau o gychod, fframiau ac offer
  • Rheolaeth sylfaenol y cychod a sut i’w harchwilio
  • Casglu mêl a chynhyrchion eraill
  • Bwydo a pharatoi at y gaeaf.
  • Rheoli heidiau

Mae’r cwrs yn cynnwys cinio ar y ddau ddiwrnod, nodiadau, defnyddiau, defnydd o offer amddiffynol ac Aelodaeth blwyddyn o Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Cadw gwenyn i Ddechreuwyr Cwrs

£145.00