SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Eirlys

Eirlys

Mae Eirlys (a elwir hefyd yn Lilis Bach Gwynion) yn flodau gwyllt cyffredin yng Nghymru, ac mae Eirlys yn enw poblogaidd i ferched yng Ngogledd Cymru. Mae eirlysiau yn ffynhonell gwych o fwyd i wenyn llwglyd ym misoedd oer Chwefror a Mawrth. Bryd hynny, bydd y gwenyn yn tueddu i aros yn y cwch a bwyta’r mêl a gasglwyd ganddynt y flwyddyn flaenorol. Ar ddyddiau clir, fodd bynnag, daw’r gwenyn allan i hedfan (heb fynd yn rhy bell) i chwilio am ddŵr ac unrhyw ffynonellau bwyd fydd ar gael, megis eirlysiau a chrocysau.

Mae gwenyn Eirlys yn gytref newydd a ddaeth i’r wenynfa yn hydref 2017. Yn anffodus, fe wnaeth tywydd gwael yn ystod yr haf y flwyddyn newydd arwain at golli ein holl gychod. Mae gwenyn newydd Eirlys wedi cynefino’n dda ac mae’n ymddangos eu bod yn fodlon iawn yn eu cartref newydd yn Nyffryn Conwy.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Eirlys

*
*
*
£30.00