SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Hafwen

Hafwen

Mae Hafwen yn cyfeirio at dymor yr haf, wrth gwrs, ond, fel Haf, mae hefyd yn enw tlws i ferched. Mae'r haf yn gyfnod pwysig i’r gwenyn. Erbyn yr haf, dylent fod wedi cyrraedd eu nifer llawn, a bydd hyd at 60,000 o wenyn yn y cwch a bydd y famwenynen yn dodwy hyd at 2000 o wyau newydd bob dydd. Mae hynny’n lawer iawn o gegau llwglyd! Felly bydd y gwenyn yn brysur iawn yn chwilio am fwyd.

Mae gwenyn Hafwen yn gytref newydd a ddaeth i’r wenynfa yn hydref 2017. Yn anffodus, fe wnaeth tywydd gwael yn ystod yr haf y flwyddyn newydd arwain at golli ein holl gychod. Mae cytref newydd Hafwen yn ffynnu, ac mae’r gwenyn wrthi’n cynhyrchu mêl.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Hafwen

*
*
*
£30.00