SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Heather

Heather (Grug)

Mae blodau Grug yn ffynhonell pwysig iawn o neithdar i'r gwenyn, a bydd pobl naill ai yn hoffi neu’n casáu mêl blodau, oherwydd ei flas cryf nodedig. Bydd grug yn blodeuo tua diwedd y tymor cadw gwenyn ar ddiwedd Gorffennaf ac yn Awst, a bydd yn ffynhonell o fwyd i'r gwenyn pan fydd bwyd yn brin.

Mae gwenyn Heather yn gytref newydd a ddaeth i’r wenynfa yn hydref 2017. Yn anffodus, fe wnaeth tywydd gwael yn ystod yr haf y flwyddyn newydd arwain at golli ein holl gychod. Mae cytref newydd Heather wedi ymdopi’n dda â’r newid yn eu hamgylchedd, ac maent bellach yn mwynhau eu cartref newydd yn ei gwenynfa mewn perllan.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Heather

*
*
*
£30.00