SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Mabwysiadu Cwch Gwenyn --- Rhowch gyfle i wenyn

Pan fyddwch yn ymuno â chynllun Chynorthwyo Cwch Gwenyn, gallwch ddewis y cwch gwenyn y dymunwch ei gefnogi. Eirlys, Willow, Hafwen neu Heather. Mae gan bob cwch ei hanes a’i gymeriad ei hun, fel y gwnewch ddarganfod yn ystod y misoedd nesaf.

Byddwch hefyd yn cael pecyn croeso sy’n cynnwys::

 • Cyngor i’ch helpu chi i helpu’r gwenyn yn eich gardd ac yn eich cymuned.
 • Taflen ffeithiau anhygoel fel gallwch wneud argraff ar eich ffrindiau.
 • Diweddariadau chwarterol am eich cwch am flwyddyn.
 • Cyfle i ymweld â’ch cwch gyda’ch gwenynwr.
 • Bydd oedolion yn cael copi o ‘Guide To Bees Of Britain’ a phecyn o hadau bywyd gwyllt.
 • Bydd plant yn cael pecyn rowlio canhwyllau, gwenynen wedi’i gwau, a bathodyn gwenyn.

Hefyd, fel arwydd o werthfawrogiad eich gwenyn, fe gewch bot o fêl o'ch cwch.
Pob am ddim ond £ 30 y flwyddyn!

Mae’r cynllun Mabwysiadu Cwch Gwenyn yn anrheg wych i unrhyw arddwr, edmygwyr byd natur neu'r sawl sy'n hoffi bwyd da, ac mae hefyd yn brofiad addysgol gwych i blentyn.

Yn wir, mae’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n:

 1. Hoffi mêl!
 2. Mwynhau ei ardd.
 3. Tyfu ei gynnyrch ei hun.
 4. Frwdfrydig am fwyd – yn cynnwys cynnyrch lleol.
 5. Gofalu am yr amgylchedd.
 6. Dymuno bod yn berchen ar ei gwch ei hun, ond nid oes ganddo amser na lle.
 7. Dymuno dysgu rhagor am rôl y gwenyn.