SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Eirlys

Eirlys

Mae Eirlysiau (a elwir hefyd yn Lilis Bach Gwynion) yn flodau gwyllt cyffredin yng Nghymru, ac mae Eirlys yn enw poblogaidd i ferched yng Ngogledd Cymru. Mae eirlysiau yn ffynhonell gwych o fwyd i wenyn llwglyd ym misoedd oer Chwefror a Mawrth. Bryd hynny, bydd y gwenyn yn tueddu i aros yn y cwch a bwyta’r mêl a gasglwyd ganddynt y flwyddyn flaenorol. Ar ddyddiau clir, fodd bynnag, daw’r gwenyn allan i hedfan (heb fynd yn rhy bell) i chwilio am ddŵr ac unrhyw ffynonellau bwyd fydd ar gael, megis eirlysiau a chrocysau.

Yn wreiddiol, magwyd gwenyn Eirlys gan gyfarwyddwr CGCGC John Humphreys, felly mae ganddynt bedigri da. Maent yn wenyn Cymreig duon da, felly maent yn gyfarwydd iawn â’r hinsawdd. Daethant i’w cartref newydd yma yn Llanrwst ym Medi 2014.

Test hive

*
*
*
*
£0.01