SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Willow

Willow (Helygen)

Mae Helyg yn ffynhonell bwysig o beilliau i’r gwenyn ar ddechrau’r gwanwyn. Bydd angen llawer iawn o beilliau yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd bydd y famwenynen yn cychwyn cynyddu nifer y gwenyn sydd yn y gytref yn barod am yr haf. Mae peilliau yn darparu protein ac mae’n fwyd babis i wenyn, felly mae llawer o beilliau yn golygu llawer o wenyn newydd!

Saif Willow yng nghornel y wenynfa, rhwng dwy berth sy’n ei gysgodi. Mae’n debyg fod hwn yn lleoliad gwych oherwydd mae Willow bellach wedi ehangu i fod yn ddau gwch. Mae’r gytref yn gryf iawn a llenwyd y cwch cyntaf. I atal y frenhines rhag heidio gyda hanner y gwenyn, llwyddodd ein gwenynwr i ailgartrefu’r frenhines a rhai o’r gwenyn mewn cwch cyfagos, gan adael brenhines newydd i ddod i’r fei a rheoli’r cwch cyntaf.

Mabwysiadwch Gwch Gwenyn - Willow

*
*
*
£30.00