SideBlock1

Rhoddi
Cyfeillion y Gwenyn
Ymunwch â’n rhestr bostio

SideBlock2

facebook
twitter
youtube

SideBlock3

Eisiau talu â siec?

Dim problem.  Lawrlwythwch ein ffurflen talu a dychwelwch y ffurflen trwy'r post.

SideBlock4

Cwrdd â’r Gwenyn

  • Gellir trefnu ymweliadau ‘cwrdd â’r gwenyn’ trwy gysylltu â ni ymlaen llaw i drefnu. Gofynnwn am o leiaf pythefnos o rybudd i drefnu fod ein gwenynwyr gwirfoddol ar gael. Gofynnwn i chi ein he-bostio ni yn y lle cyntaf i wneud trefniadau, at [email protected] neu [email protected].
  • Darperir gwisgoedd a menig amddiffynnol. Dewch â’ch welis neu eich esgidiau uchel eich hun os oes gennych chi rai. Cofiwch ddod â’ch camera!
  • Cynigir yr ymweliadau i grwpiau o rhwng 6 a 10 o bobl ar y mwyaf er mwyn i chi fwynhau buddion llawn y profiad.
  • Bydd ymweliadau yn para oddeutu awr, ond bydd angen rhagor o amser i wisgo’r dillad amddiffynnol. Croesawir plant dros 6 oed, gall plant iau weld yr ymweliad yn fyw ar ein 'gwenyn-gamera'. Rhaid i’r sawl sydd dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Rhaid i blant allu gwisgo’r wisg a’r menig amddiffynnol yn gyfforddus. Mae ein gwisg leiaf i blant yn faint 8.
  • Rhowch wybod i ni ymlaen llawn os oes gennych anhawster symudedd. Nid yw’r wenynfa yn addas i gadeiriau olwyn.
  • Yn anffodus, ni ellir caniatáu i unrhyw un y gwyddys ei fod yn alergaidd i bigiadau gwenyn ymweld â'r wenynfa.

 

PRISIAU
Oedolion - £7.50 y pen
Plant - £5.00 y pen

Gallwch dalu â cherdyn ymlaen llaw trwy gysylltu â’r Ganolfan Cadw Gwenyn – 01492 651106.

 

Ymweliadau Cwrdd â’r Gwenyn

*
£5.00